Strokovni izpiti  


Prometno inženirstvo

 

 Predpisi s področja prometnega inženirstva ter razvoja prometa in prometne infrastrukture, graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti ter zborničnega sistema (78 KB)

 

 Investicijski procesi in vodenje projektov (57 KB)

 

Varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi

-  splošni del (66 KB)
-  posebni del (61 KB)

 

Področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva ter osnove prometnega modeliranja

-  splošni del (59 KB)
-  posebni del (484 KB)

 

Preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga)