Strokovni izpiti  


Namen izpita po zakonu o graditvi objektov

Strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov opravljajo inženirji in tehniki, ki opravljajo inženirske storitve in druga strokovna dela pri graditvi objektov ter želijo pri opravljanju takšnih inženirskih storitev nastopati kot odgovorni projektanti določene vrste načrtov, odgovorni revidenti določene vrste načrtov, odgovorni vodje določene vrste del pri gradnjah in odgovorni vodje določene vrste posameznih del pri gradnjah.

 

Namen opravljanja izpita je, da se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje tiste inženirske storitve, s področja katere opravlja takšen izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za zagotavljanje izvajanja takšne inženirske storitve tako, da lahko nastopa kot odgovorni projektant določene vrste načrtov, odgovorni vodja določene vrste del oziroma odgovorni vodja določene vrste posameznih del ter kot odgovorni revident določene vrste načrtov.

 

Izpiti se razvrščajo glede na pooblastila, ki jih kandidati pridobijo po uspešno opravljenem strokovnem izpitu in sicer na:

  • iz odgovornega projektiranja (izpiti iz izdelovanja določenih vrst načrtov),
  • iz odgovornega vodenja del (izpiti iz vodenja določenih vrst del pri gradnjah),
  • iz odgovornega vodenja posameznih del (izpiti iz vodenja določenih vrst posameznih del pri gradnjah) in
  • iz odgovornega revidiranja določenih vrst načrtov.