Strokovni izpiti  


MSG

PROGRAMI IN STANDARDI ZNANJ ZA STROKOVNE IZPITE PO ZGO-1

STROKA GRADBENIŠTVO

Programi za strokovne izpite

 

1. za odgovorno vodenje del

 program (340 KB)

 standardi znanj (104 KB)

 

2. za odgovorno vodenje posameznih del

 program (245 KB)

 standardi znanj (79 KB)

 

3. za odgovorno projektiranje

 program (331 KB)

 standardi znanj (105 KB)

 

4. za odgovorno revidiranje

 program (72 KB)

 

 

 

Splošno o strokovnih izpitih

 

Strokovni izpiti za gradbeno stroko se opravljajo pri Komisiji za strokovne izpite za gradbeno stroko pri Inženirski zbornici Slovenije. Strokovni izpit se opravlja v skladu s »Pravilnikom o strokovnih izpitov s področja opravljanja inženirskih storitev«. 

 

Vsebina programa strokovnega izpita obsega splošni in posebni del ter se opravlja po programih in z njimi povezanimi standardi znanj predpisanih s pravilnikom.

Izpitni programi in z njimi povezani standardi znanj so prilagojeni stroki in smeri strokovne izobrazbe ter so usklajeni z obsegom pooblastil za opravljanje inženirskih storitev in strokovnih del, ki jih za posamezno področje opravljanja inženirskih storitev (odgovorno projektiranje, odgovorno revidiranje, odgovorno vodenje del, odgovorno vodenje posameznih del) določa ZGO.

 

Vsebinska področja splošnega dela programa posameznega strokovnega izpita (in z njim povezani standardi znanj) so enaka za vse posameznike, ne glede na stroko in smer strokovne izobrazbe ter ne glede na področje opravljanja inženirskih storitev.

 

Vsebina splošnega dela programa pa je vezana na to, katero pooblastilo za opravljanje inženirskih storitev bo posameznik z opravljenim strokovnim izpitom pridobil.

Vsebina posebnega dela posameznega programa strokovnega izpita (in z njimi povezani standardi znanj) je prilagojena stroki in smeri strokovne izobrazbe posameznika in delu ter nalogam (področju opravljanja inženirskih storitev), ki jih nameravajo opravljati posamezniki pri samostojnem in odgovornem opravljanju določene vrste inženirskih storitev ali drugih vrstah strokovnih opravil pri projektiranju in z njim povezanem tehničnem svetovanju ter gradnjah oziroma izvajanju del.

 

Prijave za izpit sprejema:

Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10 B, 1000 LJUBLJANA.

tel. (01) 54 733 40, fax (01) 547 33 20, e-mail:  izsping@izspong.si

 

Roki za izpite

Roki za vse stroke za tekoče leto so objavljeni na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije

 

Pripravljalne seminarje za strokovne izpite za gradbeno stroko organizira:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije

 Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, tel: (01)52-40-200, fax: (01) 52-40-199

e-mail: gradb.zveza@siol.net


Seznam izpraševalcev pri strokovnih izpitih za področje "Gradbeništvo"

 

Zap.št.

funkcija

imenik IZS

Ime in priimek

področje

1

preds.

G- 1315

dr. Janez REFLAK

2

izpraš.

G- 1315

dr. Janez REFLAK

•Urejanje prostora in graditve objektov ter zborničnega sistema

3

izpraš.

G-1473

dr. Srečko VRATUŠA

•Standardizacija in tehnični predpisi

4

izpraš.

G-0753

mag. Barbara ŠKRABA FLIS

•Urejanje prostora in graditve objektov ter zborničnega sistema

5

izpraš.

G-2329

mag. Bernardka JURIČ

•Urejanje prostora in graditve objektov ter zborničnega sistema

6

izpraš.

G-3265

mag. Igor OKORN

•Investicijski procesi in vodenje projektov

7

izpraš.

G- 1988

mag. Jelena SRPČIČ

•Standardizacija in tehnični predpisi

8

Izpraš.

G-2895

Mag. Ksenija GOLOB

•Investicijski procesi in vodenje projektov

9

izpraš.

G-2048

Mojca MARINIČ

•Varstvo okolja, varovanja zdravja in življenja ljudi, ...

10

izpraš.

G-0334

Peter HENČIČ

•Varstvo okolja, varovanja zdravja in življenja ljudi, ...

11

mentor

G-0707

Alenka ŽNIDARIČ - STRESEN

•Komunalna operativa

12

mentor

G-0423

Aleš HOJS

•HO - operativa - vodovod, kanalizacija

13

mentor

G- 0085

Andrej PETELN

•Tehnologija - materiali

14

mentor

G-1006

Boris KOVAČIČ

•Promet - ceste - operativa

15

mentor

G-2302

dr. Alojzij JUVANC

•Promet - proj.cest

16

mentor

G- 1460

dr. Bojan MAJES

•Geomehanika, geotehnologija

17

mentor

G- 0003

dr. Janez DUHOVNIK

•Konstruktiva

18

mentor

G- 1315

dr. Janez REFLAK

•Konstruktiva

19

mentor

G-1446

dr. Jožef PANJAN

•Hidro-proj. vodovoda in kanalizacije

20

mentor

G-1169

dr. Marjana ŠIJANEC - ZAVRL

•Gradbena fizika in učinkovita raba energije

21

mentor

G-1767

dr. Vojko KILAR

•Konstruktiva

22

mentor

G-1824

Edmund ŠKERBEC

•železnice

23

mentor

G-0803

Evgen MUGERLI

•Nizke gradnje - operativa

24

mentor

G- 0002

Franc AVŠIČ

•HO - projektiva

25

mentor

G-0268

Gregor GRUDEN

•Konstruktiva - proj. JK

26

mentor

G- 0439

Janez PUGELJ

•nizke gradnja - ceste -projektiva

27

mentor

G-1051

Jožef HERGA

•Nizke gradnje - operativa

28

mentor

G-1757

mag. Darko LUKAN

•Hidro-proj. vodovoda in kanalizacije

29

mentor

G-0133

mag. Edvin HADŽIAHMETOVIČ

•železnice

30

mentor

G-0184

mag. Irena ANDREJAŠIČ - TROHA

•Kalkulacije, gospodarnost investicij

31

mentor

G- 1988

mag. Jelena SRPČIČ

•Tehnologija - materiali

32

mentor

G-0714

mag. Lilian BATTELINO

•HO - pomorski objekti

33

mentor

G- 0255

mag. Roman MUR

•Konstruktiva - proj. JK

34

mentor

G-0476

mag. Sonja ŠIŠKO - NOVAK

•Hidro-proj. vodovoda in kanalizacije

35

mentor

G-2895

Mag. Ksenija GOLOB

•Investicijski procesi in vodenje projektov

36

mentor

G-0950

Mirko PENKO

•Konstruktiva-operativa, visoke gradnje, vodenje projektov

37

mentor

G-2048

Mojca MARINIČ

•Visokogradnje -operativa

 

 


 

 

Opomba: za ogled datotek .pdf lahko  tukaj brezplačno snamete program

Adobe Acrobat Reader.