Strokovni izpiti  


Namen strokovnega izpita iz geodetske stroke

Strokovni izpiti potekajo v skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti (Ur.l. RS št. 77/2010), Zakonom o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 110/2002) in Pravilnikom o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Ur.l. RS št. 10/2011).

 

Strokovni izpit iz geodetske stroke lahko  opravljajo univerzitetni diplomirani inženirji geodezije in posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 50. člena zakona, in ki želijo nastopati kot pooblaščeni inženirji za geodetsko stroko.