Strokovni izpiti  


Namen izpita

 

Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklica vodja del, s strokovnega področja za katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za zagotavljanje izvajanja nalog vodje del.