Priročniki Publikacije  


Priročniki za strokovne izpite

V okviru Komisije za strokovne izpite so bili od leta 2006 dalje izdani štirje priročniki, ki služijo tudi kot gradivo za strokovne izpite.

 

Priročnik ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI GRADBENEM DELU

Avtor Peter Henčič. Izdan je bil januarja 2008 in dopolnjen januarja 2015 ter obsega 150 strani. Cena: 10 EUR z DDV.

 

 

 

Priročnik INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV (na voljo fotokopije)

Avtor Marjan Slana. Izdan je bil decembra 2005 in dopolnjen marca 2010 ter obsega 106 strani. Cena: 10 EUR z DDV.

 

 

 

 

Priročnik STANDARDI IN TEHNIČNI PREDPISI V INŽENIRSKIH PRAKSI

Avtor prof. dr. Vincenc Butala. Izdan je bil oktobra 2009 ter obsega 112 strani. Cena: 10 EUR z DDV.

 

 

 

 

Priročnik ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU in ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (na voljo fotokopije)

Avtor Ivan Iveta. Izdan je bil maja 2010 ter obsega 164 strani. Cena: 10 EUR z DDV.

 

 

 

Opomba:

V primeru, da priročnike kupuje podjetje, jih lahko prevzamete na IZS, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana.

Fizične osebe pa lahko priročnike prevzamejo na IZS le z dokazilom o plačilu. Plačilo na IZS ni možno, ker nimamo blagajne.

Priročnike lahko pošljemo tudi po pošti. V tem primeru, vam bomo zaračunali še stroške pošiljanja po ceniku Pošte Slovenije. Dodatne informacije dobite na telefon 01/547 33 40.

 

 

 NAROČILNICA (101 KB)