Priročniki Publikacije  


Nagovor ob podelitvi nagrade IZS za inovativnost

NAGOVOR OB PODELITVI NAGRADE IZS ZA INOVATIVNOST

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije

mag. Črtomir Remec

 


Spoštovani gospod minister, cenjeni gostje, dragi nagrajenci, gospe in gospodje!

 

Dobrodošli na slavnostni podelitvi 2. nagrade Inženirske zbornice Slovenije za inovativnost na področju graditve objektov, tokrat v Evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti. Od prve podelitve na slavnostni akademiji ob 10. obletnici delovanja naše zbornice sta minili dve leti in v tem času smo padli iz brezbrižnega obdobja konjunkture v hudo svetovno finančno in posledično gospodarsko krizo. Danes gradbeništvo beleži 20-30 % zmanjšanje naročil in zdaj je pravi čas za strukturne in vsebinske spremembe.

 

Inženirska zbornica Slovenije je nujnost sprememb gradbene kulture postavila v ospredje

že pred tremi leti s sprejetjem strategije delovanja do 2010. V ta namen so in bodo še potekale številne aktivnosti za dvigovanje strokovnosti, vzpodbujanje ustvarjalnosti in nagrajevanje inovativnosti. Tako smo poleg skrbnega izvajanja javnega pooblastila strokovnih izpitov in imenika pooblaščenih inženirjev uvedli sicer zaenkrat še neobvezno vse življenjsko izobraževanje naših članov, na spletni strani IZS objavljamo primere dobre in slabe prakse, vsako leto organiziramo tematski dan inženirjev in nagradimo najboljše inženirske dosežke. Vrhunec pa je gotovo podelitev nagrade za inovativnost, zato je danes priložnost za slavje.

 

Gradbeništvo je zelo konzervativna gospodarska dejavnost, kjer je 90 % vseh delavcev zaposlenih v malih in srednjih podjetjih in ustvarja okoli 10 % BDP. V zadnjem času je zaradi

grozečega globalnega segrevanja in uresničevanja EU cilja (3x20 %) postala aktualna velika

poraba energije v gradbenem sektorju, ki v EU z okoli 40 % celo presega industrijo in transport. Vse to je vplivalo tudi na cilje Evropske gradbene tehnološke platforme za hitrejšo,

cenejšo in varnejšo gradnjo na temeljih trajnostnega razvoja in bo podrobno obravnavano v

prenovljeni Direktivi o energetski učinkovitosti stavb.

 

Cenjeni zbor, dovolite mi, da v moji novi vlogi pred kratkim izvoljenega podpredsednika Evropskega sveta inženirskih zbornic še posebej izpostavim kar tri mednarodne razsežnosti današnje slovesnosti. Prvič, ker bo nagrado za inovativnost prejelo za naše razmere netipično gradbeno podjetje, ki je že zdavnaj preraslo slovenske okvire in večino prihodkov ustvari v več kot 50. državah sveta. Drugič, ker bomo prvič podelili priznanje za razvoj inženirstva enemu najbolj mednarodno priznanih slovenskih znanstvenikov, in tretja radost je knjiga našega člana o Evropski gradbeni tehnični dediščini.

 

Drage gospe in gospodje, vstopili smo že v adventni čas, zato bom izkoristil to priložnost, da vam v imenu Inženirske zbornice Slovenije in osebno zaželim vesele praznike ter veliko sreče, zdravja in uspehov v prihajajočem letu.