Priročniki Publikacije  


Sklepi 23. redne skupščine IZS

SKLEPI 23. REDNE SKUPŠČINE IZS

 

 

 

 


 

Obveščamo Vas, da je skupščina IZS na svoji redni seji dne 19. 5. 2009 sprejela spodnje sklepe:

1. Poročilo o delu in zaključni račun IZS za leto 2008.

2. Imenovala nove člane v Upravni odbor IZS.

3. Izvolila člane nadzornega odbora.

4. Izvolila nove namestnike disciplinskega tožilca, člane disciplinske komisije in člane disciplinskega sodišča.