Priročniki Publikacije  


Generalna skupščina CLGE

GENERALNA SKUPŠČINA CLGE


Matjaž Grilc med delegacijo Rusije in Švedske.
Osrednji trg v Krakovu, kjer je potekala generalna skupšaine CLGE.

 

Konec marca je potekala v Karkovu generalna skupščina Evropske zveze pooblaščenih inženirjev geodezije (CLGE), na katerem je bila Slovenija in v njenem imenu Matična sekcija geodetov, tudi formalno sprejeta v polnopravno članstvo.

 

Slovenski geodeti smo se udeležili generalne skupščine CLGE v Krakovu predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog je bil formalni sprejem Slovenije (IZS) v družino članic CLGE oz. v Evropsko zvezo pooblaščenih inženirjev geodezije, drugi razlog pa je bila vodilna tema, ki jo je generalna skupščina obravnavala, in to je bila obravnava evropske direktive o storitvah na notranjem trgu.

 

Prvi dan smo obravnavali teme, ki so za delovanje takšne mednarodne organizacije pomembne. Potrjevali smo program dela, finančno poročilo in poročilo delovnih komisij. CLGE je na tej generalni skupščini tudi prvič predstavila prenovljeno spletno stran združenja, ki se nahaja  tukaj.

 

Popoldan in zvečer je bil naš gostitelj župan Krakova, ki je po izobrazbi geodet in je pred prihodom na to funkcijo vodil poljsko državno geodetsko službo. Skupščini se je predstavila tudi nova kandidatka za polnopravno članstvo. Tokrat je to za združenje CLGE zelo pomembna »okrepitev«. Na naslednji generalni skupščini, ki bo jeseni v Rimu, se bo CLGE predvidoma priključila Rusija.

 

Naslednji dan se nam je pridružil podpredsednik evropskega parlamenta, gospod Marek Siwiec, ki je doma iz Krakova. Imel je uvodno predavanje na temo evropske direktive o storitvah na notranjem trgu, kasneje pa je tudi odgovarjal na vprašanja, povezana s to aktualno problematiko. Za slovensko geodezijo je implementacija direktive o storitvah v naš pravni red zelo aktualna tema – Ministrstvo za okolje in prostor je namreč »odprlo« Zakon o geodetski dejavnosti med drugim tudi z namenom implementacije omenjene direktive. Kljub temu, da se članice združenja že nekaj časa zavedajo zahtevnosti te problematike, sem presenečen ugotovil, da še nobena članica ni pričela z implementacijo te direktive v svoj pravni red, kljub dejstvu, da je datum, v katerem bi to morale storiti vse članice, konec leta 2009. Izgleda, da bomo Slovenci tudi na tem področju orali ledino in ob pomanjkanju izkušenj in zgledov pri drugih državah, tvegali napačne odločitve.

 

CLGE je za potrebe svojih članic izvedla anketo o stanju na področju direktive o storitvah v posameznih državah. Ugotovitve so bile predstavljene na tem srečanju in kažejo na izredno heterogeno stanje po posameznih državah. Podatki iz ankete so služili tudi prof. Henslerju, nemškemu poznavalcu te problematike, ki ga je CLGE najela, da naredi ekspertizo, ki bo v pomoč članicam CLGE pri sprejemanju odločitev in implementaciji direktive v svoj pravni red. Ekspertiza bo na voljo članicam do poletja 2009. Kljub pričakovanju konkretnih zgledov oz napotkov za implementacijo direktive, za katere je očitno še prezgodaj, smo se domov vrnili z zelo koristnimi novimi spoznanji in opozorili, na kaj vse je potrebno paziti pri implementaciji.

 

Za zaključek generalne skupščine se je predstavila še gostiteljica – Poljska. Najvišji predstavniki geodezije države Poljske so nam predstavili kompletno geodetsko dejavnost na Poljskem – od državnega, mestnega (Krakov), do privatnega dela geodezije.

 

Naslednja gostiteljica generalne skupščine bo Italija, ki bo pripravila srečanje jeseni v Rimu z vodilno temo – obravnava in sprejem etičnega kodeksa evropskih pooblaščenih inženirjev geodezije, ki ga bodo morale potrditi in sprejeti tudi vse polnopravne članice združenja CLGE.