Priročniki Publikacije  


Beseda predsednika Inženirske zbornice Slovenije

BESEDA PREDSEDNIKA INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Predsednik IZS

Mag. Črtomir Remec

 


Oglašam se vam, ker menim, da razmere v družbi in gospodarstvu zahtevajo odgovorno ukrepanje. To velja tudi za našo zbornico, zato smo na zadnji seji upravnega odbora IZS sprejeli sveženj proti kriznih ukrepov v pomoč pooblaščenim inženirjem. Izhajali smo iz zaključkov okrogle mize na sejmu MEGRA in posveta o javnih gradnjah na GZS, ki so pokazali številne probleme na področju gradbene zakonodaje, organizacije graditve v državni upravi in učinkovitosti izvajanja javnih investicij.

 

Osnova učinkovite graditve je Zakon o graditvi objektov in pripadajoči podzakonski akti, ki jih je nujno potrebno medsebojno uskladiti in čim bolj poenostaviti, da bodo razumljivi vsem uporabnikom. Naš cilj je ustanovitev Direktorata za graditev na resornem ministrstvu, ki bo v sodelovanju s stroko odgovoren za pripravo gradbene zakonodaje in predpisov, uvajanje novih gradbenih tehnologij in proizvodov, zagotavljanje energetsko učinkovite in trajnostne gradnje.

 

Skupaj z GZS smo za pospešitev javnih gradenj predlagali vladi RS ustanovitev Agencije za javne investicije, ki bo skrbela za pripravo enotnih razpisnih pogojev, kriterijev za izbor najboljšega ponudnika, koncepta vodenja in kontrole gradbenih projektov, korekcijskih ukrepov v primeru ugotovljenih odstopanj in predlogov izboljšanja gradbene zakonodaje in predpisov. Ocenili smo, da bo tako država z večjo učinkovitostjo gradnje javnih objektov letno prihranila 100-200 mio EUR.

 

Pričakovati je, da bo zmanjšanje gradbenih aktivnosti povzročilo dodatne pritiske na cene inženirskih storitev, zato bo zbornica zagovarjala pomen poštene cene za kakovost projektne dokumentacije in gradnje. Projektna skupina za tarifne pogoje bo pripravila zakonsko sprejemljive rešitve v obliki dogovora o vrednotenju inženirskih storitev in izdaji priročnika o predpisani vsebini projektne dokumentacije, ki bosta v pomoč inženirjem in naročnikom pri določanju pogodbene cene.

 

Področje požarne varnosti je že vrsto let stalna problematika naše zbornice in pogosto meče slabo luč na celotno gradbeno inženirsko stroko. Pomanjkanje strokovnjakov zaradi neustreznih študijskih programov, kljub temu, da je požarna varnost ena od bistvenih lastnosti za graditev, delitve pristojnosti med MOP in MO, kadrovskih težav v izpitnih komisijah in zatečenega stanja v praksi, se je upravni odbor IZS odločil za sistematične spremembe in celovito rešitev požarne varnosti.

 

Zadnji ukrep, ki bo upam uporabljen le izjemoma, pa je pomoč pooblaščenim inženirjem, ki bodo začasno izgubili delo. Na naši spletni strani bomo objavljali prosta delovna mesta, da se bodo čim prej lahko ponovno zaposlili, do takrat pa jim bomo odpisali članarino in jim brezplačno ponudili prosta mesta v programu izobraževanja IZS.

 

Zavedamo se, da bo izvedba sprejetih ukrepov zahtevala izjemno angažiranost strokovnih služb ter voljenih in imenovanih funkcionarjev, pričakujemo pa tudi aktivno sodelovanje članov naše zbornice, ker bomo skupaj močnejši in uspešnejši.