Priročniki Publikacije  


Akademija za izobraževanje program izobraževanj september–oktober 2009

AKADEMIJA ZA IZOBRAŽEVANJE PROGRAM IZOBRAŽEVANJ SEPTEMBER DO OKTOBER 2009

 

 


 

16. 9. 2009

Izdelovanje in izdajanje energetskih izkaznic

 

17. 9. 2009

Vplivi visokonapetostnih daljnovodov na okolico

 

22. 9. 2009

Predstavitev vloge izvedenca za geodetsko stroko na konkretnih primerih

 

29. 9. 2009

Izobraževanje za vrtalce na področju geomehanike in hidrogeologije

 

30. 9. 2009

Varnost na gradbiščih

 

1. 10. 2009

Kvalitetno izdelana dokumentacija za potrebe pridobitve dovoljenj in soglasij s področja upravljanja z vodami

 

6. 10. 2009

Hiperprodukcija prostorskih podatkov

 

8. 10. 2009

Električne inštalacije v stavbah in drugje – nova regulativa

 

14. 10. 09

9. Dan inženirjev – Energetsko učinkovita gradnja

 

 

Napovednik izobraževanj in posamezna razpisana izobraževanja najdete pod:

 

 www.izs.si v rubriki “Izobraževanja” in v knjižici izobraževanja IZS, april - december 2009, ki je na voljo na IZS.