Priročniki Publikacije  


Beseda predsednika Komisije IZS za informiranje

POMLADNO POSPRAVLJANJE

 

Predsednik Komisije IZS za informiranje

Matjaž GRILC

 


Na Inženirski zbornici Slovenije se že čuti prihod pomladi

Opravljajo se volitve funkcionarjev matičnih sekcij in posledično tudi Upravnega odbora IZS. Tovrstni dogodki so vedno priložnost, da se ozremo nazaj in naredimo inventuro. Ponavadi slabo pozabimo in zamolčimo, z dobrim pa se radi pohvalimo. Takšni smo pač ljudje in v tem tudi inženirji nismo drugačni.

Ko tole berete, bom avtor uvodnika že bivši funkcionar IZS, na predsedniškem mestu Matične sekcije geodetov me bo nasledil mlajši kolega, ki se verjetno že ukvarja s tem, kaj mu je moje desetletno obdobje vodenja matične sekcije zapustilo, kaj mora popraviti in kaj spremeniti. Želim mu, kot tudi vsem ostalim novoizvoljenim funkcionarjem, da bi dostojno nadaljevali začeto delo in z novo energijo popeljali IZS in matične sekcije do še večje prepoznavnosti.

 

Kot bivši funkcionar IZS sem se zdel primerna izbira za pisanje uvodnika. Še posebej zato, ker sem se kot predsednik Komisije za informiranje in tehnični urednik glasila NOVO v IZS zadnja dva mandata še posebej trudil za uveljavitev in prepoznavnost inženirjev in zbornice v javnosti. Glasilo NOVO v IZS je bilo steber teh aktivnosti in ob prebiranju zajetnega kupa glasil – naslednja številka bo že petdeseta po vrsti – mi slogani IZS, ki govorijo o gradbeni kulturi, ustvarjalnosti in dvigovanju strokovnosti zažarijo v povsem novi luči. Šele takrat, ko sistematično pogledamo nazaj, se lahko zavemo, kako ponosno pot razvoja je naredila Inženirska zbornica Slovenije. Visoko je pomaknila standarde cehovskega združevanja, kar nam priznavajo tudi tuji kolegi, s katerimi sodelujemo v mednarodnih združenjih.

 

Ko smo pred desetletjem ustanavljali Komisijo za informiranje, je bila ena od prednostnih nalog vzpostaviti celoten sistem informiranja na IZS in prenoviti glasilo NOVO v IZS. Osnovna tedanja dilema je bilo vprašanje, ali še naprej razvijati klasično tiskano glasilo ali se posluževati zgolj elektronskih oblik informiranja, ki so bile v tistih časih v velikem razmahu. Nazadnje smo se vendarle odločili za staro in preverjeno klasiko. Danes, osem let kasneje, se kaže, kako prav smo imeli. Seveda nam hiter tempo življenja in dela narekuje uporabo različnih orodij za informiranje. Učinkovita spletna stran, obveščanje po elektronski pošti, izdajanje informativnih zgoščenk – vse to so dopolnila, ki na učinkovit in relativno poceni način omogočajo sprotno obveščanje članov in javnosti. Steber informiranja pa ostaja glasilo. Vsa elektronska obvestila, spletne novice in stari forumi so že davno v elektronskem košu naših računalnikov, pozabljeni in izgubljeni. Kup tiskanih glasil pred menoj pa ostaja. V dokaz opravljenega dela in spodbudo zanamcem.

 

V enem izmed uvodnikov glasila, ki je izšel v času naše priključitve Evropski uniji, sem razmišljal o padanju mej. Takrat smo skupaj ugotavljali, da fizičnih – teritorialnih meja ne bo težko podreti. Hujše bodo tiste v naših glavah. Danes razmišljam podobno. Meje ostajajo in se porajajo. IZS se je zopet znašla pred novo mejo. Tisto, ki ločuje notranje in zunanje – javno delovanje zbornice. Brez zadreg lahko trdimo, da je notranja organiziranost zbornice in posledično inženirskih strok, ki se združujejo v IZS, danes na zavidljivi ravni. A to v času krize, s katero se soočamo, ne zadošča več. Novo vodstvo bo moralo zbrati znanje in pogum in to mejo prestopiti. Prepričan sem, da je Inženirska zbornica Slovenije danes pripravljena stopiti iz sence in začeti pisati nov list zgodovine. Če smo v preteklosti spreminjali gradbeno kulturo, bo to kulturo v prihodnje potrebno uveljaviti v družbi in v konfrontaciji z drugimi strokami uveljavljati inženirstvo. Politiko graditve in urejanje prostora bo potrebno aktivno soustvarjati in iz vloge aktivnega spremljevalca postati enakopraven partner pri kreiranju pogojev za kakovostno graditev. Da bi nam to uspelo, je potrebno sistematično delo na različnih področjih: od stroke preko politike do nenehnega pojavljanja v medijih.

 

Statika je pomembna v procesu graditve, a želja je, da bi bilo vodilo Inženirske zbornice Slovenije dinamika. Dinamično prilagajanje družbenim spremembam in izkoriščanje vsakega družbeno političnega trenutka za aktivno uveljavljanje pozicije IZS v družbi.

 

To pa seveda ne bo enostavno. Novi ekipi funkcionarjev IZS zato želim pri uresničevanju teh ciljev srečno roko. Moje delo pa s tem uvodnikom ni končano. Z veseljem bom tudi v prihodnje pomagal uresničevati zastavljene cilje in uveljavljati novo poslanstvo Inženirske zbornice Slovenije.

 

Pomlad je pravi letni čas za nov začetek …