Priročniki Publikacije  


Drugi priročniki IZS

 

Od leta 2009 dalje je Inženirska zbornica Slovenije izdala naslednje priročnike:

 

- Noveliran Priročnik za nadzor pri gradnji (marec 2014),

- Prevod ANSI/ASHRAE/IES Standarda 90.1-2013 (marec 2014),

- Pregled predpisov, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov (marec 2013), 

- Priročnik za nadzor pri gradnji (november 2012),

- Priročnik: Predstavitev znanih tehničnih možnosti zmanjšanja širjenja

  legionele v prezračevalno-klimatskih in vodovodnih sistemih (oktober 2012),

- Priročnik odvod dima in toplote (junij 2012),

- Povzetek strojev in opreme za gradbeništvo - skripta (maj 2012),

- Priročnika požarnovarnostnih ukrepov za visoke stavbe h>22 m (januar 2011),

- Priročnik o načrtovanju požarne varnosti (julij 2010),

Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (maj 2017 - 2. izdaja, oktober 2009 - 1. izdaja).

 

 

Opomba:

V primeru, da priročnike kupuje podjetje, jih lahko prevzamete na IZS, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana.

Fizične osebe pa lahko priročnike prevzamejo na IZS le z dokazilom o plačilu. Plačilo na IZS ni možno, ker nimamo blagajne.

Priročnike lahko pošljemo tudi po pošti. V tem primeru, vam bomo zaračunali še stroške pošiljanja po ceniku Pošte Slovenije. Dodatne informacije dobite na telefon 01/547 33 40.