Poklicne kvalifikacije  


Po zakonu o graditvi objektov

Inženirska zbornica Slovenije na podlagi 34.c člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1C) izvaja naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji in sicer za naslednje regulirane poklice:

 

·  odgovorni projektant (35)

·  odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del (37)

·  odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del (38)

·  odgovorni revident (36)