Poklicne kvalifikacije  


Po zakonu o geodetski dejavnosti

Inženirska zbornica Slovenije na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti izvaja naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji in sicer za naslednje regulirane poklice:

 

·  odgovorni geodet (34)

·  geodet (98)