Poklicne kvalifikacije  


Po Gradbenem zakonu

 

Inženirska zbornica Slovenije na podlagi Gradbenega zakona izvaja naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji in sicer za naslednje regulirane poklice:

 

·  vodja del