Obvestila

01. julij 10

Objavljena nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in nova Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: Učinkovita raba energije

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 52, z dne 30.6.2010, objavljen Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Pravilnik je objavljen na povezavi www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010052.pdf in začne veljati s 1. julijem 2010.

 

V istem Uradnem listu  je bila objavljena tudi Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic, ki vsebuje tudi objavo Tehnične smernice za graditev TSG-1-004: Učinkovita raba energije.

 

Tehnična smernica je objavljena na spletni strani MOP: Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Učnikovita rabe energije

na kateri je objavljen tudi pregledovalnik podnebnih podlag: Pregledovalnik podnebnih podlag www.geodetska-uprava.si/dhtml_HMZ/wm_ppp.htm

 

Inženirska zbornica Slovenije