Komisija za strokovne izpite  


Komisija za strokovne izpite

 

   

Predsednik

dr. Janez REFLAK univ.dipl.inž.grad.

 

Člani

mag. Marko ŠTEBLAJ univ.dipl.inž.str.

Ivo BLAŽEVIČ univ.dipl.inž.el.

Roman MAČEK univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

mag. Tadej MARKIČ univ.dipl.inž.grad.

Alenka MARKUN univ.dipl.kem.

dr. Aleš BREZNIKAR univ.dipl.inž.geod.

 

 

Naloge komisije

STATUT IZS: člena 44 in 45 


Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja

 Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja

 

Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke

 Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita (94 KB)

 

Vse o strokovnih izpitih

vse o strokovnih izpitih

 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si