Disciplinski organi  


Disciplinski organi

DISCIPLINSKI TOŽILEC

 

 

Tožilec: 

Boris KOCJAN univ.dipl.inž.el.

 

Namestniki tožilca:  

Igor LIPAJNE univ.dipl.inž.grad.

Marko VRABEC univ.dipl.inž.str.

Darija RUS - JAMNIK dipl.inž.el.

Valerija SKOK univ.dipl.inž.grad.

mag. Jurij ŠPORIN univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Damijana BORŠTNAR inž.geod.

 

Naloge disciplinskega tožilca: 

 STATUT IZS: člen 45 (352 KB)

 STATUT IZS: člen 46 (352 KB)

 

Disciplinski pravilnik:

 Disciplinski pravilnik (200 KB)

 

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

Predsednik disciplinske komisije:

Tomaž KERN univ.dipl.inž.el.

 

Člani:

Peter SMREKAR univ.dipl.inž.grad.

Marko PAVLINJEK univ.dipl.inž.grad.

Peter REPANŠEK univ.dipl.inž.str.

Albin LUIN univ.dipl.inž.str.

Gregor VOJE univ.dipl.inž.el.

Egon BATIČ univ.dipl.inž.kem.inž.

Gregor KUŠAR univ.dipl.kem.

Matevž Uroš PAVLIČ univ.dipl.inž.geol.

Andrej ŠTIMULAK univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Boris UMBREHT inž.geod.

Zdenka MUGERLI ŠTROSAR univ.dipl.inž.geod.

 

Naloge disciplinske komisije:

 STATUT IZS: člen 47  (352 KB)

 STATUT IZS: člen 48 (352 KB)

 

Disciplinski pravilnik:

 Disciplinski pravilnik (200 KB)

 

 

 

DISCIPLINSKO SODIŠČE

 

Predsednik disciplinskega sodišča:

Tadej PFAJFAR univ.dipl.inž.geod.

 

Člani:

dr. Jaka ZEVNIK univ.dipl.inž.grad.

Veselko OJO univ.dipl.inž.grad.

dr. Vincenc BUTALA univ.dipl.inž.str.

Teo REBERŠEK univ.dipl.inž.str.

Tomaž ŠTRUMBELJ univ.dipl.inž.el.

Jasna ŽAGAR univ.dipl.inž.el.

mag. Aleš DRNOVŠEK univ.dipl.inž.el.

Jože OBLAK univ.dipl.inž.str.

dr. Goran VIŽINTIN univ.dipl.inž.geol.

Tadej VODUŠEK univ.dipl.inž.geol.

Rok RUTAR univ.dipl.inž.geod.

 

Naloge disciplinske komisije:

 STATUT IZS: člen 49  (352 KB)

 STATUT IZS: člen 50 (352 KB)

 

 

 

Disciplinski pravilnik:

 Disciplinski pravilnik (200 KB)

 

 

 

 

Opomba: za ogled datotek .pdf lahko  tukaj brezplačno snamete program

Adobe Acrobat Reader. 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si