Organi zbornice  


Organi zbornice

 

ORGANI ZBORNICE

 

1. Skupščina

2. Upravni odbor zbornice 

3. Predsednik zbornice

4. Disciplinski organi

5. Nadzorni odbor

6. Volilna komisija

7. Skupno koordinacijsko telo ZAPS - IZS

 

 

STALNA DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA ZBORNICE

 

1. Komisija za strokovne izpite

2. Komisija za izobraževanje

3. Strokovni svet

 

 

 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si