Statut  


Statut

Na podlagi prvega odstavka 222. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03-odl. US, 41/04-ZVO-1, 45/04-ZVZP-A, 46/04-ZRUD-A, 47/04 in 62/04-odl. US), je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 12. seji dne 16.3.2004 sprejela

S T A T U T   INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

  
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si