Novica  

25.01.19

ZIEI predlaga takojšen sklic Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah na temo sNES

 

 

Objavljamo poziv Združenja neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic stavb.

 

Od Strokovnega sveta pričakujemo, da bo dalo konkretne smernice ministrstvoma MzI in MOP, vezane na sNES.

Glede na zakonske obveze imamo neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetskih izkaznic skromno vprašanje, kako ugotavljati skladnost novih stavb z določbami sNES:

  1. "Vse nove stavbe morajo biti skoraj nič-energijske. (EZ-1 člen 330)" in "Za nove stavbe, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo osebe javnega sektorja, se 330. člen tega zakona začne uporabljati 31. decembra 2018. (EZ-1 člen 542)".
  2. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb  (člen 10) določa "minimalne zahteva skoraj nič-energijskih stavb"
  3. AN-sNES 2020 določa "največjo dovoljeno vrednost primarne energije glede na posamezno vrsto stavbe" in "minimalni delež OVE".

 

Posamezne določbe so si v nasprotju ali pa niso izvršljive.

 

Potrebujemo jasna, nedvoumna in poenotena pravila. Nedvomno je 1. 1. 2019 precej več kot datum, po katerem bi morali projektanti začeti projektirati "skoraj nič-energijske stavbe", kakor je bilo povedano na prvem sestanku strokovnega sveta 21. 11. 2017 v prostorih MOP na Dunajski cesti 21, v Ljubljani. Za nas je  ključno vedeti: kakšne so obveznosti neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic stavb po 31. 12. 2018 in kakšno orodje (zakonsko podlago) imamo za svoje delo. Kot razumem nastalo situacijo, smo sedaj, v času neizvršljive zakonodaje, izdelovalci energetskih izkaznic tisti grešni kozli, ki lahko upravičeno onemogočimo uporabo objekta (če novogradnja ne dosega kriterijev sNES) oz. smo podvrženi korupcijskim tveganjem (če spregledamo, da novogradnja ne dosega kriterijev sNES).

Čas ni naš zaveznik. Zato ZIEI predlaga takojšen sklic Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah, na temo sNES. Od Strokovnega sveta pričakujemo, da bo dalo konkretne smernice ministrstvoma MzI in MOP, vezane na sNES.

 

 

Matjaž Valenčič, ZIEI Združenje neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic stavb