Novica  

11.01.18

ZAPOSLIMO INŽENIRJA/KO!

 

 

Inženirska zbornica Slovenije je varuh javnega interesa, kot tudi skrbnik in zastopnik strok, ki delujejo na področju graditve objektov.

 

V svoje vrste vabimo:

Pooblaščenega inženirja (M/Ž)

 

Področje dela bo obsegalo:
- strokovna podpora službam, organom in delovnim telesom zbornice ter matičnim sekcijam s področja graditve objektov: sistemske zakonodaje (GZ, ZUreP-2, ZGeoD-1, ZAID), tehničnih predpisov, standardov, pravil stroke, javnega naročanja, izobraževanja, javnih pooblastil
- izvajanje strokovnega nadzora zbornice nad delovanjem članov
- pripravljanje predlogov in pripomb k predlogom sprememb zakonov, predpisov in pravil stroke
- izvajanje projektnih natečajev po zakonodaji o javnem naročanju
- spremljanje javnih naročil inženirskih storitev, analiziranje in poročanje
- izvajanje projektov
- strokovna pomoč članom
- sodelovanje z državnimi organi in stanovskimi organizacijami
- koordinacija dela služb, organov in delovnih teles zbornice ter matičnih sekcij

 

Od kandidatov pričakujemo:
- VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri
- 3 leta delovnih izkušenj
- strokovni izpit za pooblaščenega inženirja (po zakonu o graditvi objektov)
- znanje slovenskega jezika
- znanje angleškega jezika stopnja B2
- znanje in izkušnje s področja graditve objektov, urejanja prostora, inženirske in geodetske dejavnosti
- poznavanje dela na računalniku (Microsoft Office)
- samostojnost, samoiniciativnost, prilagodljivost, zanesljivost pri delu
- komunikativnost, timsko delo, pripadnost zbornici, primeren odnos do ljudi, urejenost

 

Prednost bodo imeli kandidati in kandidatke s poznavanjem:
- direktiv in zakonodaje o storitvah na notranjem trgu in o priznavanju poklicnih kvalifikacij
- zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja

 

Nudimo:
- samostojno in dinamično delo
- možnost nadgradnje znanj
- zaposlitev za polni delovni čas
- trajanje zaposlitve: zaposlitev za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom

 

Delovno mesto je v Ljubljani na sedežu zbornice.

 

Ponujamo vam priložnost in izziv, ki ju lahko izkoristite in se pridružite kolektivu, v katerem vlada skupinski duh.

 

Vabimo vas, da nam vaše ponudbe in krajši življenjepis posredujete na  izsping@izspong.si do 31.1.2018. O izbiri bo kandidat obveščen do 31.3.2018.

 

V kolikor imate vprašanja, jih lahko pošljete na  izsping@izspong.si s pripisom »razpis za inženirja«.