Novica  

28.11.18

Zapisnik zbora Matične sekcije gradbenih inženirjev 23.11.2018

 

 

Zbor Matične sekcije gradbenih inženirjev je potekal 23.11.2018 v prostorih IZS. 

 

Ob 14:15 uri je predsednik MSG, dr. Samo Peter Medved  pozdravil prisotne Ugotovljeno je bilo, da je bilo prisotnih 176 članov od 3483, zato se je pričetek zbora sekcije zaradi nesklepčnosti v času sklica prestavil skladno s 66. členom Statuta IZS na čas istega dne ob 15. uri. Ob pričetku zbora je bilo prisotnih  208 članov MSG. Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.

 

 Zapisnika zbora z dne 23.11.2018 (206 KB)

 

 Lista prisotnosti (9.7 MB)

 

 

Pripombe na zapisnik lahko posredujete v 15-ih dneh, to je do 13.12.2018 na elektronski naslov  izsping@izspong.si.