Novica  

14.12.18

V pripravi je nova strategija za enotni trg EU

 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, nas je obvestilo, da je trenutno na nivoju EU veliko govora in pisanja o novo nastajajoči strategiji za enotni trg. Komisijo zanima, kako bi lahko naredili bistvenejši napredek, ki bi se pokazal pri lažjem delovanju podjetij znotraj trga. 

 

Državam članicam postavlja dve vprašanji: 

-  kaj bi, po mnenju držav članic, Komisija lahko naredila v bližnji in srednjeročni prihodnosti za izboljšanje trenutnega stanja delovanja podjetij na enotnem trgu in

-  kaj bi lahko države članice naredile same v naslednjih petih letih, da bi se poslovanje podjetij in celotno delovanje trga lahko občutno izboljšalo. 

 

Na sestankih v Bruslju je še vedno govora o potrebi po odpravi obstoječih nepotrebnih ovir, ki jih ni mogoče zaznati. Pomembno bi bilo vedeti, kje podjetja zaznavajo potrebe po spremembah, kajti le tako lahko dobimo realno sliko dogajanj na terenu.

 

Kontaktna oseba na ministrstvu je ga. Ada Kerr, ki predloge ter ostalo sprejema na e-naslovu  ada.kerrping@govpong.si.