Novica  

25.07.18

URSZR pripravlja Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti

 

 

Na URSZR so pripravili osnutek Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti, ki je objavljen  tukaj.

 

Požarna ogroženost pomeni potencialno nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo oziroma materialno škodo ob požaru. Obseg ukrepov varstva pred požarom v stavbah je odvisen od stopnje požarne ogroženosti.

V osnutku pravilnika je predlagana nova metodologija za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti stavbe. Poleg tega pa se ohrani tudi sedaj veljavna metodologija za potrebe ugotavljanja požarne ogroženosti gradbeno inženirskih objektov in okolja.

 

Pripombe in predloge na pravilnik lahko pošljete do petka, 24. 8. 2018, na naslov Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana ali e-naslov  gp.dgzrping@urszrpong.si.