Novica  

01.04.19

Tolmačenje MOP - uporaba obrazcev

 

 

Objavljamo odgovor Ministrstva za okolje in prostor vezano na zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev ter mnenj, ki se podajajo v procesu izdelave projektne dokumentacije, poleg obrazcev, ki so predpisani s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dodatne zahteve, izpolnitve dodatnega obrazca »OBR-TS-1: Vloga za izdajo smernic, mnenj, projektnih pogojev«.

 

Odgovor:

Pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov ureja Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., v nadaljevanju GZ). GZ v tretjem odstavku 30. člena in petem odstavku 31. člena določa, da mora zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev oziroma zahteva za izdajo menja vsebovati podatke, določene v predpisu, ki ga določi minister. Ta predpis je Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.). Od začetka veljave tega predpisa, torej od 1. junija 2018 je treba za vse zahteve, prijave in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, predodločb, gradbenih in uporabnih dovoljenj ter prijav začetka gradnje, uporabljati le predpisane obrazce, kot jih določa navedeni pravilnik.

 

 

Celoten odgovor MOP je objavljen  tukaj (109 KB).