Novica  

10.05.17

SZPV opozarja na slabo prakso vgrajevanja toplotnih izolacij v strehe s trapezno pločevino

 

 

Od Slovenskega združenja za požarno varstvo smo prejeli dopis z opozorilom na slabo prakso vgrajevanja toplotnih izolacij v strehe s trapezno pločevino.

 

V zadnjem obdobju se je zelo razširila praksa vgrajevanja gorljivih toplotno izolacijskih materialov na visokoprofilirano trapezno pločevino v sisteme t.i. zatesnjenih ravnih streh. Največkrat gre za EPS ali PU izolacijske plošče, ki se glede odziva na ogenj uvrščajo v razred E, to je normalno gorljiv gradbeni material. Gre za sistem, kjer na trapezno pločevino (običajno debeline 0,75 mm do 1,25 mm) najprej položimo PE folijo kot parno zaporo, na to pa izolacijske plošče debeline do 30 cm. Vse skupaj se iz zgornje strani zatesni z eno izmed vodotesnih membran in privijači v nosilno pločevinasto podlago. Pločevina je sestavljena iz segmentov (velikosti npr. 930 mm x 4.000 mm), ki medsebojno in na prebojih ni tesnjena in zato ne deluje kot homogen sloj. Strop z notranje strani zato požarno ni odporen. Če se za izolacijo uporabi gorljiv material je taka konstrukcija z več vidikov neustrezna oziroma nevarna (dodatna pojasnila so objavljena na koncu novice v dopisu SZPV).

 

Opisane izvedbe so postale aktualne predvsem zaradi nizke cene gorljivih izolacijskih materialov in so zelo mamljiva vendar nevarna alternativa izvedbam z negorljivimi izolacijskimi materiali. Po nam znanih informacijah je bilo na zgoraj opisani način izvedenih že kar nekaj objektov (trgovski center v Medvodah, na Bledu in v Kranju, športna dvorana v Postojni, ...).

 

Zahteve za stropove in požarne klasifikacije za različne vrste stavb so zapisane v TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah in sicer v poglavju 2.5 Širjenje požara po notranjosti stavb. Po tej gradbeni tehnični smernici se projektira večino novih stavb. Zgoraj opisane problamatične konstrukcije zanesljivo ne dosegajo niti najmilejših zahtev iz TSG-1-001 (npr. uporabo izolacijskega materiala C-s1,d0). Dvomimo, da je v zgoraj opisanih kostrukcijah oziroma primerih vgradnje dokazana skladnost z minimalnimi zahtevami. Projektanti se pri tem pogosto sklicujejo na švicarske smernice VKF, ki pa opisano sestavo konstrukcije neposredno prepovedujejo.

 

Na Slovenskem združenju za požarno varstvo zato opozarjajo, da je takšno početje in neskladje s tehničnimi predpisi škodljivo in nevarno. Projektante požarne varnosti in druge projektante ter nadzornike pozivajo, da so pri načrtovanju in nadzoru pozorni na opisana tveganja. 

 

Dopis SZPV z dodatnimi opozorili je objavljen  tukaj (340 KB).