Novica  

19.04.17

Stališče krovnih inženirskih organizacij o dvotirni železniški progi Divača-Koper

 

 

Slovenske krovne inženirske organizacije, Inženirska akademija Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in Slovenska inženirska zveza, so pripravile izjavo za javnost v zvezi z gradnjo nove dvotirne železniške povezave Divača-Koper.

 

- Dvotirna železniška povezava na relaciji Divača-Koper je nacionalni strateški razvojni projekt.

 

- Potreben je ponovni strokovni premislek. Če smo se odločali toliko časa (20 let), dodatno leto ni vrženo stran, niti finančno, niti časovno.

 

- Inženirska stroka je soglasna, da vsekakor moramo graditi dvotirno progo in ne enotirne z dodatnim servisnim tirom za evakuacijo ob tem, da ostane delujoča stara proga z nevarnim odsekom Črnotiče-Hrastovlje.

 

- S projektom dvotirne proge se mora zagotoviti, da se ta problematičen in ekološko sporen odsek z občutljivim vodnim zaledjem (povodje Rižane, pitna voda) dokončno ukine.

 

- Državni svet naj organizira predstavitev možnih inženirskih rešitev za izgradnjo dvotirne proge.

 

 

Podpisana izjava je objavljena  tukaj (308 KB).

 

 

Podpisniki:

Inženirska akademija Slovenije, prof. dr. Stanislav Pejovnik

Inženirska zbornica Slovenije, mag. Črtomir Remec

Slovenska inženirska zveza, prof. dr. Janvit Golob