Novica  

25.10.18

Spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pred požarom

 

Uprava RS za zaščito in reševanje je poslala povabilo k podaji predlogov za spremembe in dopolnitve  Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11 in 83/12.

 

Na IZS bomo pripravili skupne pripombe in predloge, ki jih zbiramo do 20. novembra 2018 na elektronskem naslovu  izsping@izspong.si.

 

URSZR pripombe in predloge zbira do 23. novembra 2018 na elektronskem naslovu  gp.dgzrping@urszpong.si. Pri pošiljanju pripomb je potreben sklic na številko dopisa 007-63/2018-3 - DGZR.

 

Dopis je objavljen  tukaj (159 KB).