Novica  

27.05.19

Sklic zbora MSG 18.6.2019

 

 

torek, 18. junija 2019  ob 17. uri, bo v dvorani Smelt, Dunajska 160 v Ljubljani, potekal zbor Matične sekcije gradbenih inženirjev

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Razdružitev Matične sekcije gradbenikov (MSG) iz zbornice IZS

2. Aktivnosti za spremembo GZ in ZAID

3. Razno

 

 

GRADIVO:

 

 Vabilo na zbor (106 KB)

 Zahteva za sklic zbora MSG z gradivom (2.9 MB)

 Povabilo predsednika UO MSG, g. Andreja Pogačnika (96 KB)

 

 

V primeru, da ob sklicu zbora ob 17:00 uri zbor ni sklepčen, to pomeni da ni prisotna najmanj desetina vseh članov matične sekcije, se seja zbora preloži na dan 18. junij 2019 ob 17:30 uri v istih prostorih, kot je predvideno za prvi sklic. Na ponovnem zasedanju zbor veljavno odloča ne glede na število prisotnih članov matične sekcije. Član matične sekcije ne more prenesti svoje glasovalne pravice na zboru na kogarkoli drugega.

 

Sklic zbora s predlogom dnevnega reda in gradivom za delo zbora je skladno z 56. členom statuta IZS od 27. maja 2019 objavljen na spletni strani zbornice  www.izs.si v oknu »Novice« pod »Sklic zbora MSG 18.6.2019«. Gradivo za zbor je v celoti na vpogled tudi na sedežu zbornice.

 

 


Vljudno vabljeni!

 

 

 

Predsednik UO MSG
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad., l.r.