Novica  

01.07.19

Sklic 45. seje skupščine zbornice – izredna seja

 

 

Obveščamo Vas, da je na podlagi 30., 87. in 88. člena Statuta IZS, 45. redna seja skupščine IZS - izredna seja, sklicana za torek, 9. julija 2019 ob 15. uri v prostorih Inženirske zbornice Slovenije.

 

 

Predlog dnevnega reda:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in overovateljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu

2. Poročilo overovatelja zapisnika 44. redne seje skupščine

3. Sklepa Zbora MSG o razdružitvi MSG iz IZS

4. Razno – Predlogi in pobude članov skupščine

 

  

 

Priloge:


 Vabilo 45. skupščina IZS (144 KB)

 Pravno mnenje odv. Jože Oberstar (1.7 MB)

 Predlogi sklepov 45. skupščine IZS (110 KB)

 Prijavnica-45-skupščina (129 KB)

 

 

 

 

 

 

Objavljeno na spletni strani 1.7.2019.