Novica  

13.03.19

Sklic 44. skupščine IZS

 

 

Obveščamo Vas, da je 44. redna seja skupščine IZS sklicana za četrtek, 28. marca 2019 ob 15. uri v prostorih Inženirske zbornice Slovenije.

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in overovateljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu

2. Poročilo overovatelja zapisnika 43. redne seje skupščine

3. Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2018

4. Etični kodeks vodij del

5. Sprememba disciplinskega pravilnika IZS

6. Sprememba statuta IZS

7. Razno - Predlogi in pobude članov skupščine

 

 

 

Priloge:


 Vabilo 44. skupščina IZS (152 KB)

 Letno poročilo IZS za leto 2018 (7.9 MB)

 Etični kodeks vodij del (57 KB)

 Predlog UO IZS za spremembo disciplinskega pravilnika IZS (34 KB)

 Predlog UO MSG za spremembe Statuta IZS (44 KB)

 Predlogi sklepov 44. skupščine IZS (62 KB)

 Nasprotni predlog UO MSRG - Statut IZS (63 KB)

 Dopolnjen predlog sklepov 44. skupščine IZS (109 KB)

 

 

Objavljeno na spletni strani 13.3.2019.

Nasprotni predlog UO MSRG in dopolnjen predlog sklepov 44. skupščine IZS sta bila objavljena na spletni strani 22.3.2019.