Novica  

09.05.18

Sklic 42. skupščine IZS

 

 

Obveščamo Vas, da je 42. redna seja skupščine IZS sklicana za četrtek, 24. maja 2018 ob 15. uri v prostorih Inženirske zbornice Slovenije.

 

 

Predlog dnevnega reda:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in overovateljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu

2. Poročilo overovatelja zapisnika 41. redne seje skupščine

3. Letno poročilo IZS za 2017

4. Novi akti IZS

5. Višine novih pristojbin zaradi GZ in ZAID

6. Razno - Predlogi in pobude članov skupščine

 

 

 

 

Priloge:

 Vabilo 42. skupščina IZS (170 KB)

 Prijavnica 42. skupščina IZS (102 KB)

 Zapisnik 41. seje skupščine (243 KB) - priloga k točki 2

 Letno poročilo za leto 2017 (1.2 MB) - priloga k točki 3

 Statut IZS čistopis z dne 8.5.2018 (235 KB) - priloga k točki 4

 Disciplinski pravilnik (153 KB) - priloga k točki 4

 Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (138 KB) - priloga k točki 4

 Splošni akt k postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev (87 KB) - priloga k točki 4

 Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (89 KB) - priloga k točki 4

 Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev (91 KB) - priloga k točki 4

 Višine novih pristojbin zaradi GZ in ZAID (66 KB) - priloga k točki 5

 Predlogi sklepov 42. skupščine IZS (169 KB)

 Nasprotni predlog UO MSG Statuta IZS (235 KB) - priloga k tč. 4

 Dopolnjen predlog sklepov 42. skupščine IZS (198 KB)

 

 

Objavljeno na spletni strani 9.5.2018.

Nasprotni predlog UO MSG Statuta IZS in dopolnjen predlog sklepov 42. skupščine IZS objavljeno na spletni strani 14.5.2018.