Novica  

22.11.17

Sklic 41. redne seje skupščine IZS

 

 

Obveščamo Vas, da je 41. redna seja skupščine IZS sklicana za četrtek, 7. decembra 2017 ob 15. uri v prostorih Inženirske zbornice Slovenije.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in overovateljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu

2. Poročilo overovatelja zapisnika 40. redne seje skupščine

3. Plan dela in finančni načrt IZS za 2018

4. Izvajanje predhodnega anonimnega glasovanja v primeru volitev organov MS in članov skupščine IZS

5. Razno - Predlogi in pobude članov skupščine

 

 

Priloge:

 Vabilo 41. skupščina IZS (169 KB)

 Plan dela IZS za 2018 - priloga k točki 3 (84 KB)

 Finančni načrt IZS za leto 2018 - priloga k točki 3 (33 KB)

 Predlogi sklepov 41. skupščine IZS (64 KB)

 

 

 

Objavljeno na spletni strani 22.11.2017.