Novica  

30.01.19

Sklepi 43. skupščine IZS

 

Člani skupščine so na 43. redni seji dne 22. 1. 2019 potrdili Splošni akt o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici, Plan dela in finančni načrt IZS za 2019  ter predlog sprememb in dopolnitev statuta in aktov IZS. Prav tako je bil sprejet sklep, da IZS poda predlog za spremembo tretjega odstavka 12. člena Gradbenega zakona (GZ) tako, da se v prvem stavku črta navedba »iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje«.

 

 

Sejo skupščine je vodil mag. Vinko Volčanjk, predsednik Matične sekcije elektro inženirjev.

 

 

Zapisnik je objavljen  tukaj (235 KB).

 

 

Člani skupščine.

 

 

 

Pripombe na zapisnik nam lahko posredujete v 15-ih dneh, to je do 15. 2. 2019.