Novica  

30.05.18

Se moramo pričeti poslavljati od uporabljanih hladiv?

 

 

Odgovor ni povsem enoznačen, saj je odvisno ali nekdo deluje na področju hladilništva (Refrigeration) ali hlajenja/klimatizacije (Air-Conditioning). Namreč, Uredba št. 517/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih, med njimi tudi HFC-jev, skrajšano poimenovana »F-Gas Uredba«, zahteva dvoje: 1) prepoved nastopanja na trgu in 2) zmanjševanje uporabe določenih hladiv, pri čemer se prepoved za primere strojno inštalacijske opreme in sistemov nanaša prednostno na hladilništvo in »manjšo« klimatizacijsko opremo, kot je to povzeto predstavljeno v tabeli 1. Pri tem predstavlja glavno merilo Potencial Globalnega Segrevanja (GWP - Global Warming Potential).

 

Celoten članek, ki ga je pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str. je objavljen  tukaj (413 KB).