Novica  

18.06.19

S 1.7.2019 se prične uporabljati novi šifrant registra nepremičnin in katastra stavb

 

 


Geodetska uprava, Urad za nepremičnine obvešča, da se bo s 1.7.2019 začel uporabljati novi Šifrant registra nepremičnin in katastra stavb (številka 35331-6/2018-18 z dne 17.06.2019).

 

Šifrant je objavljen na spletni strani Geodetske uprave RS pod Zakonodaja in dokumenti/ZEN ( http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/materialni_predpisi/zen0/).

 

Poleg uskladitve izrazov s Pravilnikom o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (Uradni list RS, št. 22/19), je spremenjen šifrant tip stavbe. Dodan je tip 5-vinska klet, zidanica. Če je v stavbi evidentiran vsaj en del stavbe z rabo 1271302-vinska klet, zidanica, se stavbi določi tip stavbe 5-vinska klet, zidanica. Podatek se evidentira samo v registru nepremičnin.

 

Za stavbe, ki imajo že sedaj v katastru stavb ali registru nepremičnin evidentiran vsaj en del stavbe z rabo 1271302-vinska klet, zidanica, je v registru nepremičnin že spremenjen tip stavbe 5-vinska klet, zidanica.