Novica  

14.11.17

Rezultati volitev: Zbor Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke 10.11.2017

 

 

Zbor Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke je potekal 10.11.2017 v prostorih IZS. Predsednik UO MSRG, dr. Željko Vukelić je pozdravil prisotne na zboru. Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih 15 članov sekcije kar je pomenilo, da je bil zbor sklepčen. Zato so potrdili spremembo dnevnega reda, opravili volitve ter razpravljali o aktualnih temah in načrtih za prihodnje leto. 

 

REZULTATI VOLITEV

 

Volilna komisija MSRG v sestavi predsednika dr. Marjana Hudeja ter članov g. Ljubomira Berića in mag. Jurija Šporina, je po oddaji glasovnic le-te preštela.

 

Ob 12. uri je bilo ugotovljeno, da je od 157 volilnih upravičencev na zboru prisotnih 15 članov MSRG.

 

15 prisotnih članov MSRG je oddalo 21 glasovnic, ker je eden od članom imel šest pooblastil.

 

Za člane skupščine IZS iz Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke  so bili z 21 glasovi ZA in 0 PROTI izvoljeni:

dr. Evgen Dervarič, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Miran Hudournik, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Matej Koršič, univ.dipl.inž.geol.

Roman Maček, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.

dr. Janez Rošer, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Gregor Žigman, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Število neveljavnih glasovnic: 0.

 

 

Zapisnik zbora MSRG z dne 10.11.2017 je objavljen  tukaj (158 KB). Listo prisotnih na zboru pa najdete  tukaj (158 KB).