Novica  

16.11.17

Rezultati volitev: Zbor Matične sekcije inženirjev geodetov 10.11.2017

 

 

Zbor Matične sekcije inženirjev geodetov je potekal 10.11.2017 v prostorih IZS. Predsednik MSGeo, Matej Kovačič je uvodoma pozdravil prisotne. Seznanil jih je, da je bila sprejeta nova prostorska, gradbena in poklicna zakonodaja, aktivnosti izvedene v letu 2017 in plan dela za prihodnje leto.

 

REZULTATI VOLITEV

 

Sledile so volitve novih članov skupščine IZS iz MSGeo. Volilna komisija MSGeo v sestavi predsednice Simone Čeh ter članov g. Roka Rutarja in in g. Tomaža Fariča, je po oddaji glasovnic le-te preštela.

 

Ob 13:20 uri, ko se je zbor začel, je bilo ugotovljeno, da je od 434 volilnih upravičencev, na zboru prisotnih 16 članov MSGeo. Zato se je začetek zbora prestavil za eno uro. 

 

16 prisotnih članov MSGeo je oddalo 35 glasovnic, saj so imeli prisotni člani s seboj tudi 19 pooblastil.

 

Za kandidate za člane skupščine MSGeo je bilo evidentiranih deset kandidatov, vendar je skupščina sestavljena iz po osmih članov iz vsake sekcije, zato je bilo iz te MS za člane izvoljenih naslednjih osem:

Stojan Bošnik, inž. geod. – 26 glasov

dr. Aleš Breznikar, univ. dipl. inž. geod. – 29 glasov 

Stanislav Cerar, univ. dipl. inž. geod. – 28 glasov 

Tomaž Farič, univ. dipl. inž. geod. – 28 glasov 

Matjaž Grilc, univ. dipl. inž. geod. – 29 glasov 

Andrej Hudoklin, dipl. inž. geod. – 32 glasov 

Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod. – 32 glasov 

Martin Puhar, univ. dipl. inž. geod. – 24 glasov 

 

Kandidata, ki nista bila izvoljena, sta prejela naslednje število glasov:

mag. Toni Levičnik, inž. geod. – 22 glasov in

Matej Plešnar, inž. geod. – 23 glasov.

 

Število neveljavnih glasovnic: 0.

 

 

Zapisnik zbora MSGeo z dne 10.11.2017 je objavljen  tukaj (160 KB). Listo prisotnih na zboru pa najdete  tukaj (290 KB).