Novica  

03.10.19

Rezultati ankete o uporabi BIMa v projektiranju

 

 

 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so že v lanskem letu pripravili Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS. Ta je že prestal javno obravnavo in je bil že obravnavan na odboru Vlade RS. Da bo postal zavezujoč, ga mora potrditi še Vlada RS.

 

Ker bo Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS pomenil pomembno spremembo dostopa do storitev projektiranja javnih objektov oziroma objektov, ki se financirajo iz javnih sredstev, je MOP zaprosil IZS in ZAPS, da med svojimi člani pridobimo določene odgovore s pomočjo ankete o uporabi sistema BIM (Building information modeling) pri načrtovanju, gradnji in v življenjski dobi objektov.

 

Čeprav je anketo izpolnilo le 92 članov IZS lahko iz nje ugotovimo, da ga uporablja 60% vseh, ki so sodelovali v njej. 53% jih je tudi že usposobljenih, da ga uporabljajo. Od tistih, ki še niso usposobljeni, pa jih je kar 90% takih, ki so se opredelili, da se želijo usposobiti.

 

 

Rezultati ankete so objavljeni  tukaj (204 KB).

 

 

Sodelujočim v anketi se zahvaljujemo za odziv.