Novica  

21.10.19

Razpis IPE 2019

 

 

Evropska komisija je objavila nov razpis Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa, s skupnim proračunom v višini 1,4 milijarde EUR.

 

Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa je podpiranje naložb v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ali obnovo in nadgradnjo obstoječe.

 

Evropska komisija je 16. oktobra 2019 objavila razpis, ki je razdeljen na:

-  IPE PROMET (MAP) 2019 - SPLOŠNA OVOJNICA, v okviru katere je na voljo 700 milijonov EUR,

-  IPE PROMET (MAP) 2019 - KOHEZIJSKA OVOJNICA, kjer je petnajstim kohezijskim državam na voljo 650 milijonov EUR iz prenesenih kohezijskih ovojnic ter

-  IPE PROMET (MAP) 2019 - ERTMS kjer je 50 milijonov EUR rezerviranih za projekte, ki podpirajo uvedbo ERTMS v železniškem prometu. 

 

Slovenski prijavitelji morajo popolnih prijave predlogov projektov na pristojni direktorat Ministrstva za infrastrukturo posredovati do 26. januarja 2020

 

Končni rok za oddajo prijave preko spletne aplikacije TENtec je 26. februarja 2020 do 17. ure.