Novica  

01.10.19

Prosto hlajenje in pisarniške sNES

 

 

Skoraj nič-energijske pisarniške stavbe imajo za dosego postavljenega cilja, to je močno omejene potrebne energije za običajno delovanje stavbe (kWh/m2), zunanji ovoj z odličnimi lastnostmi in zahtevajo uporabo pisarniške opreme z nizko električno priključno močjo, kar ima za posledico zelo majhno potrebo po gretju. Še več, oboje povzroči, da takšna stavba potrebuje hlajenje tudi v času nizkih zunanjih temperatur. Pomembno lastnost obremenitvenega profila takšne stavbe predstavlja nizka ravnotežna temperaturna točka, opredeljena kot zunanja temperatura suhega termometra pri kateri so izgube skozi zunanji ovoj izenačene z notranjimi toplotnimi dobitki in dobitki sončnega sevanja. K nizki ravnotežni temperaturni točki močno pripomore tudi zrakotesnost ovoja, ne samo njegova visoka toplota upornost. Slika spodaj prikazuje primer ravnotežne temperaturne točke skoraj nič-energijske pisarniške stavbe.

 

 

Celotna novica je objavljena  tukaj (145 KB).  

 

 

Pripravil: predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, PI Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str..