Novica  

03.08.17

Priročnik požarnovarnostnih ukrepov za visoke stavbe h>22 m smo v celoti objavili na spletni strani

 

Na 238. redni seji Upravnega odbora IZS, 20.7.2017, je bil sprejet sklep, da se Priročnik požarnovarnostnih ukrepov za visoke stavbe h>22 m v celoti objavi na odprtem delu spletnih strani IZS.

 

Priročnik je objavljen  tukaj.

 

Januarja 2011 smo izdali prevod Priročnika požarnovarnostnih ukrepov za visoke stavbe h>22 m, ki predstavlja še enega od ukrepov IZS, s katerimi želimo urediti področje požarne varnosti v Sloveniji. Priročnik je nadgradnja smernice  IZS MST 02/2010 (123 KB) za visoke stavbe (>22 m), ki smo jo izdali v oktobru 2010 in je prevod nemške smernice MHHR (Muster-Hochhaus-Richtlinie, 2008). Priročnik torej temelji na omenjeni smernici in jo v sliki in besedi nazorno in razumljivo pojasnjuje. Obsega 115 strani.

 

Še vedno pa lahko priročnik kupite tudi v tiskani verziji. Znižana cena priročnika znaša 25,00 UER z vštetim DDV.