Novica  

16.01.19

Prenovljen zavihek »Državni koordinatni sistem« na PORTALU PROSTOR

 

 

Geodetska uprava R Slovenije je prenovila vsebine o  državnem koordinatnem sistemu na  PORTALU PROSTOR. Poleg tega, da je dodala nove vsebine, je spremenila tudi strukturo razdelkov, ki se nanašajo na to zbirko.

 

Podatke in razlage, ki se nanašajo na državni koordinatni sistem sedaj najdete v razdelkih:

  • horizontalna sestavina,
  • vertikalna sestavina,
  • zbirka podatkov državnih geodetskih točk,
  • transformacija v novi koordinatni sistem,
  • EPSG kode za Slovenijo,
  • projekti državnega prostorskega koordinatnega sistema,
  • zakonodaja in
  • pogosta vprašanja.

V razdelku »Horizontalna sestavina« so podane lastnosti nove in stare horizontalne sestavine koordinatnega sistema, opisano je delovanje stalnih postaje državnega omrežja GNSS (SIGNAL), podani podatki o državni kombinirani geodetski mreži 0. reda in seznam literature o horizontalni sestavini državnega koordinatnega sistema, ki je dostopna na svetovnem spletu.

 

V razdelku »Vertikalna sestavina« so podane lastnosti slovenskega višinskega sistema 2010 in slovenskega višinskega sistema 2000, opis geoida in gravimetričnih sestavin ter seznam literature o višinski sestavini državnega koordinatnega sistema, ki je dostopna na svetovnem spletu.

 

V razdelku »Zbirka podatkov državnih geodetskih točk« je podan seznam državnih geodetskih točk. 

Vse informacije o prehodu v novi koordinatni sistem D96/TM so podane v razdelku »Transformacija v novi koordinatni sistem«. Podana je razlaga postopka transformacije, opisani so transformacijski modeli in stanje podatkov evidenc, katerih skrbnik je Geodetska uprava. Podani so transformacijski parametri za transformacijo med koordinatnima sistemoma D48-D96 in D96-D48 po območjih. Poleg tega v tem razdelku lahko dostopate do aplikacij za transformacijo, ki jih je izdelala Geodetska uprava in so brezplačno na voljo vsem ter opisi delovanja teh aplikacij (3tra in SiTrik). Podan je tudi seznam literature o transformaciji, ki je dostopna na svetovnem spletu.

V razdelku »EPSG kode za Slovenijo« so podani seznami za Slovenijo relevantnih referenčnih koordinatnih sistemov – RKS ter transformacij med njimi.

 

Povezave na projekte, ki posegajo na področje državnega prostorskega koordinatnega sistema so podane v razdelku »Projekti državnega prostorskega koordinatnega sistema«.

 

Zakonodaja, ki ureja področje državnega koordinatnega sistema je podana v razdelku »Zakonodaja«.

 

Vsebinska novost je zavihek z naslovom »Pogosta vprašanja«, kjer so objavljeni odgovori na vprašanja, ki so bila s strani strokovne in laične javnosti naslovljeni na pisarno pomoči (info@geovrata.si) ali podana na izobraževanjih s strani slušateljev.

 

Nove vsebine so dostopne na povezavi  http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/