Novica  

05.02.18

Prenovljen spletni portal eVODE in vzpostavljen vodni kataster

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju z Direkcijo RS za vode (DRSV) prenovilo spletni portal eVode, ki predstavlja skupno vstopno točko do različnih podatkovnih baz (vključno s vodnim katastrom in brezplačnimi LIDAR podatki), strokovnih podlag, preteklih in tekočih projektov, pregledovalnikov in institucij, ki delujejo na kompleksnem področju upravljanja z vodami.

 

Spletni portal eVode je bil prvič javno objavljen v letu 2015 in tako poenotil dostop do raznih virov za učinkovito delovanje na področju upravljanja z vodami. Še posebej pozitivnega odziva je bil (v okviru spletnega portala eVode) deležen LIDAR pregledovalnik, s katerega si je bilo mogoče prenesti brezplačno vse najnovejše in najbolj podrobne podatke o terenu v RS.

 
V zadnjih mesecih leta 2017 je bil spletni portal eVode prenešen (iz informacijskega okolja Agencije RS za okolja) na informacijsko okolje Ministrstva za javno upravo in v upravljanje v letu 2015 ustanovljeni DRSV. Prav tako je bil spletni portal eVode temeljito vsebinsko prenovljen.

 

Več informacij najdete  tukaj.