Novica  

31.05.17

Predstavitve kandidatov za volitve v organe matičnih sekcij

 

Objavljamo predstavitve kandidatov, ki kandidirajo za funkcije v organe matičnih sekcij. Objavili bomo tiste predstavitve, ki nam jih bodo kandidati poslali in jih bomo dnevno dodajali na spodnji seznam. Še isti dan bodo objavljene vse predstavitve, ki bodo prispele do 14. ure, sicer pa naslednji delovni dan.

 

 
Matična sekcija gradbenih inženirjev

 Predstavitev kandidata za predsednika UO MSG, dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad. (406 KB)

 Predstavitev kandidata za predsednika UO MSG, Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad. (40 KB)

 Predstavitev kandidata za predsednika UO MSG, dr. Roko Žarnić, univ.dipl.inž.grad. (131 KB)

 Predstavitev kandidata za člana UO MSG, mag. Boštjan Donša, univ.dipl.gosp.inž. (344 KB)

 Predstavitev kandidata za člana UO MSG, Peter Henčič, univ.dipl.inž.grad.  (104 KB)

 Predstavitev kandidatke za članico UO MSG, Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad. (426 KB)

 Predstavitev kandidatke za članico UO MSG, dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ.dipl.inž.grad. (91 KB)

 

Matična sekcija elektro inženirjev
 

 Predstavitev kandidata za predsednika UO MSE, mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el. (56 KB)

 Predstavitev kandidata za člana UO MSE, mag. Andrej Kosmačin, univ.dipl.inž.el. (68 KB)

 Predstavitev kandidata za člana UO MSE, Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el.  (83 KB)

 

 

Matična sekcija strojnih inženirjev

 Predstavitev kandidata za predsednika UO MSS, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str. (48 KB)

 Predstavitev kandidata za člana UO MSS, Saša Rodošek, univ.dipl.inž.str. (121 KB)
 

 

Matična sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev

 Predstavitev kandidata za člana UO MST, področje varnosti in zdravja pri delu, Janez Balantič, dipl.var.inž. (140 KB)

 

 

Matična sekcija inženirjev rudarske in geotehnološke stroke

 

 

Matična sekcija inženirjev geodetov

 Predstavitev kandidata za člana UO MSGeo, Matej Penič, univ.dipl.inž.geod. (284 KB)

 

 

 

 

Novica objavljena na spletni strani 8.5.2017.