Novica  

10.11.17

Predstavitev rezultatov ovrednotenja učinkov Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2007-2013 - 22.11.2017

 

 

Vabimo vas na predstavitev rezultatov ovrednotenja učinkov treh Operativnih programov za izvajanje kohezijske politike 2007-2013. Rezultate bosta predstavila prof. dr. Maja Bučar (FDV) in Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev).

 

Kraj dogodka: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, Predavalnica 10.

 

Kdaj: 22. November 2017, ob 12h-14h.

 

O dogodku: Namen vrednotenja je bil podati celovito sliko o dosežkih evropske kohezijske politike programskega obdobja 2007-2013 z vidika trajnosti, sinergij med programi ter pridobljenih izkušenj, tako na upravljavski kot na izvedbeni ravni. Posebna pozornost je bila namenjena vrednotenju treh izbranih instrumentov in sicer: Turistična infrastruktura, Socialno podjetništvo in Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Ugotovljeni dosežki uresničevanja treh OP so izjemno dobri, cilji so v glavnem doseženi, v veliko primerih pa tudi visoko preseženi. Ključne ugotovitve sprožajo vrsto vprašanj, ki ugotovitve, pridobljene s presojo kazalnikov na ravni ključnih ciljev 3 OP močno relativizira. Pod površino presoje objektivno preverljivih programskih kazalnikov se uspešnost treh OP pokaže kot pomembno drugačna:

  1. zavajajoče zanašanje le na presojo kazalnikov uspešnosti.

  2. Odsotnost vrednotenja stranskih učinkov.

  3. Institutionalne slabosti – učenje na izkušnjah je v glavnem omejeno na izvajalske strukture na najnižji ravni.

 

To je ena prvih meta-evalvacij (evalvacija evalvacij) v Sloveniji. Gre za študijo, ki je zanimiva že sama po sebi, kot metoda, ne le kot vir informacij o dosežkih. Pridobljene izkušnje bi morale biti upoštevane pri dodelavi sistema vrednotenja v Sloveniji za novo programsko obdobje (2014-2020), za kar pa je po pridobljenih izkušnjah kaj malo možnosti. Pridobljene izkušnje niso bile uporabljene za izboljšanje sistema ampak za njegovo rutiniranje, zato so se razmere na nekaterih področjih v novem programskem obdobju celo poslabšale.

 

Društvo predstavitev organizira v okviru uresničevanja svojega programa dela. Udeležba je brezplačna, prijave zbirajo na e-naslovu  sdevalping@siolpong.net.  

 

Evalvacijsko poročilo je objavljeno  tukaj.

 

 

 

Vljudno vabljeni!