Novica  

24.09.19

Poziv MOPu za uskladitev Pravilnika o PV v stavbah z GZ in ZAID

 

 

Naši člani s pooblastilom za področje požarne varnosti in drugi pooblaščeni inženirji, ki so v času ZGO-1 izdelovalni zasnove požarne varnosti, ugotavljajo, da je zakonodaja na tem področju nejasna in pomanjkljiva. Sredi junija smo zato na MOP poslali dopis s prošnjo po jasnem tolmačenju zapisanega v zakonih in podzakonskih aktih, MOP pa nam je odgovoril sredi avgusta. Odgovor nas ni zadovoljil.

 

Odprte dileme članov IZS smo izpostavili v dopisu, ki je bil poslan MOPu 10.6.2019 in je objavljen  tukaj (296 KB).

 

Odgovor MOPa z dne 14.8.2019 najdete  tukaj (107 KB).

 

Stroka s področja požarne varnosti se s takim pojasnilom ne more strinjati in opozarja, da izpolnjevanje bistvene zahteve požarne varnosti ni ustrezno zagotovljeno. Apeliramo na MOP, da se spremembe in dopolnitve Pravilnika o Požarni varnosti v stavbah sprejmejo nemudoma, saj se v vmesnem času še vedno intenzivno gradijo požarno nestrokovno obdelani, lahko bi rekli nevarni objekti, saj je  načrtovanje požarne varnosti za vse manj zahtevne objekte dovoljeno deležnikom, ki so brez za to potrebnih znanj, obenem pa so kriteriji za razvrščanje objektov kljub nasprotovanju stroke postavljeni na način, da v razred zahtevnih objektov spadajo le še redki objekti.

 

Dopis s ponovnim apelom MOPu, ki smo ga odposlali 24.9.2019, je objavljen  tukaj (258 KB). Ko prejmemo odgovor ga bomo objavili in vas z njim seznanili.