Novica  

22.02.19

Pojasnilo MOP: Proizvodi, dani kot celota na trg (proizvodi-objekti)

 

 

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor na svoji spletni strani objavilo obširno pojasnilo: »Proizvodi, dani kot celota na trg (proizvodi-objekti)«, v katerem je natančneje pojasnjen pojem proizvod-objekt, pravila za klasifikacijo in razvrščanje teh objektov, na kaj mora biti pozoren investitor, ko se odloča o investiciji v tak proizvod-objekt, kaj se ugotavlja v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kaj je pomembno pri postavljanju proizvodov-objektov ter kaj in kako proizvajalec jamči, da proizvod ustreza zahtevanim predpisom ter s tem zagotavlja ustrezno varnost objekta.

 

 

Dokument si lahko pogledate na spletni strani MOP pod Graditev - Aktualno  http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/pojasnilo_proizvodi_kot_celota.pdf

 

 

Hkrati vas obveščamo, da je na isti strani objavljena tudi prenovljena zbirka odgovorov na vprašanja v zvezi z uporabo Uredbe o razvrščanju objektov

 http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/odgovori_na_vprasanja_razvrscanje_objektov.pdf